Uvjeti korištenja

Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima, Novalja turist d.o.o.,  Matice hrvatske 12,  53291 Novalja, OIB: 91689172831, ID CODE: HR-AB-53-020048250 (dalje u tekstu: Agencija), zastupana po članu uprave Margariti Matas, dana 06.11.2014.g. donosi

 

O P Ć E  U V J E T E

rezervacije smještajnih kapaciteta

 

 

I               OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Općim uvjetima rezervacije smještajnih kapaciteta određuju međusobni odnosi između Agencije i poslovnih partnera, odnosno gostiju, te se propisuju načela kojih se uvijek treba držati prilikom rezervacije smještajnih kapaciteta posredstvom Agencije, odnosno prilikom korištenja usluga smještaja.

Gosti su dužni uskladiti svoje ponašanje s odredbama ovih općih uvjeta.

 

II              KUĆNI RED

Članak 2.

Svi gosti su dužni pridržavati se KUĆNOG REDA, danog tokom rezervacije.

U slučaju nepoštivanja KUĆNOG REDA, gosti ce biti prisiljeni napustiti apartman bez povrata novca i uz intervenciju policije.

 

III             ŠTETA

Članak 3.

Kaucija za slučaj štete iznosi 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti po apartmanu.

Svi gosti su dužni kauciju predati na recepciji Agencije ili vlasniku apartmana.

Kaucija se vraća posljednji dan boravka, a nakon pregleda apartmana, i to samo za slučaj da nije utvrđena šteta (u apartmanu, na terasi/balkonu, u kući u kojoj se nalazi apartman te na parkingu).

Gosti su odgovorni za svu štetu nastalu prilikom boravka u apartmanu, a u slucaju da kaucija ne pokriva nastalu štetu gosti su dužni podmiriti ukupan iznos štete.

U slučaju odbijanja deponiranja kaucije, Agencija ili vlasnik smještaja imaju pravo odbiti pružanje usluge smještaja.

Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja instalacija, namještaja, uređaja ili opreme apartmana, gost je o tome dužan odmah obavijestiti domaćina odnosno vlasnika apartmana.

Ukoliko je do nestanka ili oštećenja došlo krivnjom gosta, gost je dužan nadoknaditi odgovarajuću protuvrijednost.

Apartman se mora ostaviti u stanju u kakvom je bio prije početka upotrebe od strane gosta, sa opranim posuđem i bez smeća.

U slučaju da se stan zatekne u vrlo prljavom stanju, gosti moraju platiti čišćenje istog.

Prilikom prvog ulaska u apartman, ako gosti zateknu štetu u apartmanu ili ako apartman ne bi bio detaljno počišćen, gosti su to dužni prijaviti Agenciji odmah nakon ulaska u apartman.

U suprotnom, gosti se smatraju odgovornim za bilo kakvu štetu, a prigovori u svezi čistoće apartmana neće se uvažiti.

Ukoliko bi gost napustio smještajnu jedinicu ne dajući Agenciji mogućnost da otkloni uzrok prigovora ili da mu se pronađe adekvatan zamjenski smještaj, nema pravo tražiti povrat novca, kao niti zahtijevati naknadu štete, odnosno neprijavljivanjem zatečenog stanja smatra se da je apartman bio u ugovorenom (normalnom) stanju, dočim gost gubi pravo na sudsku zaštitu.

Gosti su dužni sami se brinuti za svoje stvari i dragocjenosti ostavljene u apartmanima, te domaćin (vlasnik smještaja) ne odgovara za eventualni nestanak istih.

 

IV             PONAŠANJE GOSTA

Članak 4.

Gosti su odgovorni za svoje ponašanje u kući i u okolici kuće, a u slučaju nezgode sami snose štetne posljedice i na svoj trošak otklanjaju štetu.

Ulazna vrata apartmana gosti su dužni zaključavati kada su unutra, a kada izađu vani obvezno moraju zaključati vrata i prozore, isključiti rasvjetu i sve električne uređaje (TV, klima uređaj, štednjak, itd.) te zatvoriti vodu, kao i sklopiti tendu/suncobrane.

Domaćin ima pravo u odsutnosti gosta, i to u osobitim okolnostima, ulaziti u apartman, radi sprječavanja nastanka moguće štete ili opasnosti.

Zabranjeno je gostima uništavanje opreme i namještaja, izazivanje nereda i ometanje drugih gostiju, a osobito se zabranjuje stvaranje buke u vremenu od 14.00 sati do 16.00 sati i od 22.00 sata navečer do 07.00 sati ujutro.

Sadržaje apartmana mogu koristiti samo osobe koje su uredno prijavljene kao gosti, a domaćin na traženje gosta može i ne mora odobriti eventualne posjete u određenom vremenu.

Nije dozvoljeno unošenje oružja, eksplozivnih i lako zapaljivih materijala.

Korištenje opreme i uređaja koji nisu sastavni dio ponude apartmana, dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina (vlasnika apartmana).

Zabranjeno je iz apartmana iznositi uređaje i opremu (ručnike, prekrivače i drugo).

Uvođenje životinja dozvoljeno je samo uz suglasnost domaćina odnosno vlasnika apartmana.

 

V              DOLAZAK I ODLAZAK GOSTA

Članak 5.

Gost mora predati domaćinu i/ili Agenciji osobnu iskaznicu ili putovnicu (pasoš) odmah po dolasku, radi prijave Turističkom uredu.

Gosti su duzni obavjestiti Agenciju o očekivanom vremenu dolaska te da li dolaze vlastitim prijevozom ili ne.

Gosti koji ne stignu obaviti check in do 22:00 sata, biti će primljeni slijedeći dan ujutro, odmah nakon otvaranja Agencije.

Za check in nakon 22:00 sata, jedino subotom je moguće organizirati kasni doček, i to uz doplatu od 30,00 EUR (u kunskoj protuvrijednosti) po apartmanu, te je gost dužan javiti točan sat dolaska.

Radno vrijeme Agencije nije 24 sata, te ne postoji takva recepcija Agencije koja bi dežurala 24 sata.

Check in na recepciji je od 12:00 sati do 22:00 sata, a ulazak u apartman je najranije u 14:00 sati poslijepodne, dok je izlazak najkasnije u 10:00 sati ujutro.

Gosti koji dođu na recepciju prije 12:00 sati neće moći biti primljeni na obradu sve do 12:00 sati.

Gosti koji na dan odjave ne izađu iz apartmana do 10:00 sati ujutro, dužni su platiti novčanu kaznu u vidu troška smještaja za jedno noćenje više nego što su u apartmanu boravili, ali svejedno ne mogu ostati boraviti u apartmanu i isti moraju odmah napustiti.

 

VI             REZERVACIJA APARTMANA

Članak 6.

Za rezervaciju apartmana potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 100 EUR/protuvrijednost u kunama, a sve troškove takve transakcije plaća nalogodavatelj.

Nakon primitka uplate Agencija šalje voucher, koji predstavlja potvrdu rezervacije, te je gost dužan predati voucher u Novalji prilikom prijave (check in).

Primljeni iznos se obračunava kao dio od ukupno dužnog iznosa, te se za taj iznos umanjuje ukupan dužni iznos, a ostatak se plaća prvi dan dolaska u Novalju.

Unajmitelj smještajne jedinice plaća račun UNAPRIJED.

 

VII            OTKAZIVANJE

Članak 7.

U slučaju otkazivanja plaćenog smještaja novac se vraća samo u slučaju smrti ili bolesti, uz potvrdu liječnika, ali jedino ukoliko je otkazivanje izjavljeno najmanje 14 dana prije dolaska.

Novac se ne vraća na licu mjesta u poslovnici, nego na žiro račun i to po primitku liječničke potvrde ili osmrtnice.

 

VIII           OBAVIJEŠTENOST I OBVEZA DOSTAVE PODATAKA

Članak 8.

Svi unajmitelji/gosti su dužni pročitati ove opće uvjete rezervacije smještajnih kapaciteta.

Smatrat će se da je uplatom akontacije gost prihvatio sve gore navedene uvjete.

Svi unajmitelji/gosti su dužni dostaviti potrebne informacije o svim gostima koji ce boraviti u apartmanu, i to ispunjavanjem obrasca u nastavku:

 

IME I PREZIME:               

ADRESA:

DRŽAVLJANSTVO:

DATUM ROĐENJA:

MJESTO ROĐENJA:

VRSTA ISPRAVE (ZAOKRUŽITI):

A) OSOBNA ISKAZNICA

B) PUTOVNICA

BROJ ISPRAVE:

BROJ MOBITELA:

 

IX             PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Sporovi koji bi proizašli iz poslovnog odnosa između Agencije i partnera odnosno gosta, isti će nastojati riješiti na prijateljski način.

Ovi Opći uvjeti objavit će se na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije, kao i na web stranici agencije: http://www.novaljaturist.com/

 

 

 

Novalja turist d.o.o., zastupano po direktorici Margariti Matas